''Pericolul eruptiei din schela Scaeni''

 Adevărul, 44, nr. 14503, 10 aprilie 1931
Adevărul, 44, nr. 14505, 12 aprilie 1931