29 December 2011

Moreni gusher

Romania 1916 Prahova eruption oil fileds Schela Bana Moreni .

No comments:

Post a Comment